Siirry sisältöön

TUULEN SUKUSEURA ry.               PÖYTÄKIRJA

25.05.2011

 

TUULEN SUKUSEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

 

 

Aika              Lauantai 21.05.2011
Paikka Vuosaaren merimieskirkko, Provianttikatu 4 00980 Helsinki
Läsnä             7 suvun jäsentä.

 

1.  Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Sukuseuran puheenjohtaja Raimo Tuuli avasi kokouksen klo 13.00 , toivotti läsnäolijat      tervetulleiksi ja totesi samalla kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.  Kokouksen puheenjohtajan valinta.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Tuuli.

3.  Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialistaksi seuraava:
-Viralliset asiat
-Seuran kotisivu

 

4.  Vuoden 2010 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus.

 

5.  Vuoden 2010 tilikertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Puheenjohtaja Raimo Tuuli esitteli tilikertomuksen ja  luki tilintarkastajien lausunnon, joka hyväksyttiin ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.Todettiin, että jäsenmaksuja vuodelta 2010 on vielä runsaasti maksamatta Päätettiin kohteliaasti huomauttaa maksunsa unohtaneita ja ensi vuonna laittaa kiertokirjeeseen erillinen maksulomake muistuttamaan maksamisesta .

 

6.  Päätös jäsenmaksun suuruudesta

Päätettiin vuoden 2011 jäsenmaksun suuruudeksi 20 €  perheen ensimmäiselle jäsenelle
ja muille samassa taloudessa asuville ja opiskelijoille 15 €.Nuorisojäsenet (alle 18 v)
eivät maksa jäsenmaksua.

 

7.  Tilintarkastajan valinta vuodelle 2011

Päätettiin, että Liisa Mattila jatkavaa tilintarkastajana vuonna 2011

 

8. Sukuseuran hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta

Markku Tuuli on pyytänyt  vapautusta hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen valittiin Martti Tuuli.

Muut hallituksen jäsenet jatkavat kautensa loppuun.

 

9. Seuran kotisivu.

Puheenjohtaja luki kotisivun ylläpitäjän Martti Tuulen viestin kokoukselle
Hänelle voi lähettää materiaalia kotisivulle laittamista varten joko sähköpostilla tai postitse.
Tekstin lisäksi voi lähettää kuvia digitaalisena tai valokuvina. Martti voi skannata tekstiä tai
kuvia ja yhdistellä aineiston (kuten hienosti sanotaan taittaa).
Hän toivoo myös ideoita miten kotisivua piristetään ja stailataan.
Jos juttuja ei tule, niin kotisivumme näivettyy eikä kukaan viitsi käydä katsomassa onko
mitään uutta tapahtunut. Näin on  käynyt monen sukuseuran osalta..

 

10. Sukukirjan ja sukutuotteiden myynti.

Kokouksen aikana myytiin kiitettävästi standaareja, viirejä ,ovimerkkiä ja sukukirjoja ( 200 euron edestä).

 

11. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Janakkala  25.5.2011

Raimo Tuuli

puheenjohtaja