Sukututkimus rekisteriseloste

Laatimispäiväys: 20.10.2019

Päivitetty viimeksi: 20.10.2019

Rekisterinpitäjä

Nimi: Tuulen sukuseura Ry

Yhteystiedot:
Martti Tuuli
Taimentie 1 A 6
20760 Piispanristi
webmaster@tuulensukuseura.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Martti Tuuli

Asema: Puheenjohtaja

Yhteystiedot:
Taimentie 1 A 6
20760 Piispanristi
webmaster@tuulensukuseura.fi

Rekisterin nimi

Tuulen sukuseuran Ry:n sukututkimusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimus

Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen

Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen Meikäläisen Sukuseuran suljetulla verkkosivustolla

Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen verkkopohjaisessa tietokantapalvelussa

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.